Rodrigues

Počasí na Rodriguesu

 

Vzhledem k poloze na jižní polokouli trvá letní období od října do dubna, období mírné zimy od května do září. Klima je všeobecně sušší než na Mauríciu a podléhá pravdelným větrům vanoucím od jihovýchodu, které s sebou čas od času přinesou cyklon.

Minimální srážky, způsobující různě dlouhá období sucha jsou hlavní přičinou překážek rozvoje místního zemědělství. Na ostrově se nachází mnoho suchých koryt, která se za deště naplní vodou a poskytují návštěvníkům pohled na nádherné vodopády. 

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce (převzato z odborné literatury). 

 rodrigues-novy-web-011.jpg
 

 

POČASÍ NA RODRIGUESU
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Průměrná teplota vzduchu: den °C 29 29 29 29 27 26 25 25 25 26 27 28
Průměrná teplota vody °C 27 28 27 27 26 25 24 23 23 24 25 26
Průměrné měsíční srážky (mm) 135 170 155 135 90 80 85 65 40 40 65 95

 Aktuální počasí na Rodriguesu

Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.