Právní doložka

Právní doložka

Právní doložka - Účel použití poskytovaných dat a informací

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití​ a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb..

Podrobnější informace naleznete v našem Kodexu ochrany osobních údajů.

COOKIES

Cookies je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho prohlížeče deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Autorské dílo

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Modrý Maurícius, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich zobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Data obsažená na těchto webových stránkách jsou určena pouze pro účely související s výběrem zájezdu nebo ubytování pro koncového zákazníka cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o., IČO 496,6140.

Webové stránky provozované cestovní kanceláří Modrý Maurícius, s.r.o. podléhají právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace, fotografie ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o.

Užití dat, informací, fotografií nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování a / nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro propagaci a prodej zájezdů jakoukoliv cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou bez písemného souhlasu cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. Použití tohoto materiálu bez příslušné licence, kterou vystaví společnost Modrý Maurícius, s.r.o. je porušením autorského práva cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. V tom případě je Modrý Maurícius, s.r.o. jakožto autor oprávněn využít prostředků podle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a domoci se tak svých práv chráněných tímto zákonem.

Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informacím cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o., případně k dalším nezbytným krokům.

Zodpovědnost za obsah webových stránek

Webové stránky společnosti Modrý Maurícius, s.r.o. jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a Modrý Maurícius, s.r.o. vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Faktické údaje, popis, vybavení nebo cena nabízených hotelů, resortů nebo služeb jsou pouze orientační a Modrý Maurícius, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Některé hotely, resorty či služby uvedené na těchto webových stránkách nemusí být již aktuálně dostupné. Modrý Maurícius, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách.

Modrý Maurícius, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat.

Společnost Modrý Maurícius, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Ochranné známky

Svatební List® je registrovaná ochranná známka společnosti Modrý Maurícius s.r.o. Loga Svatební List®, Dovolená® a Modrý Maurícius® jsou registrované ochranné známky společnosti Modrý Maurícius s.r.o.

 1. Číslo zápisu 182525 / 259693 ze dne 07.08.2002.

  Kombinovaná ochranná známka : Svatební List

 2. Číslo zápisu 182526 / 259694 ze dne 07.08.2002.

  Slovní ochranná známka : Svatební List

 3. Číslo zápisu 475536 / 314061 ze dne 30.03.2010.

  Kombinovaná ochranná známka : Dovolena

 4. Číslo zápisu 507552 / 337707 ze dne 13.09.2013.

  Kombinovaná ochranná známka : Modrý Maurícius EXOTIKA DOSTUPNÁ KAŽDÉMU

Seznam webových stránek provozovaných cestovní kanceláří Modrý Maurícius, s.r.o.:

www.Modry-Mauricius.cz

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.