Právní doložka

Právní doložka - Účel použití poskytovaných dat a informací

Data obsažená na těchto webových stránkách jsou určena pouze pro účely související s výběrem zájezdu nebo ubytování pro koncového zákazníka cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o., IČO 496,6140.

Webové stránky provozované cestovní kanceláří Modrý Maurícius, s.r.o. podléhají právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace, fotografie ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o.

Užití dat, informací, fotografií nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování a / nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro propagaci a prodej zájezdů jakoukoliv cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou bez písemného souhlasu cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. Užití v rozporu se stanoveným účelem může vést i k trestní odpovědnosti uživatele.

Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o. nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informacím cestovní kanceláře Modrý Maurícius, s.r.o., případně k dalším nezbytným krokům.

Svatební List® je registrovaná ochranná známka společnosti Modrý Maurícius s.r.o. Loga Svatební List®, Dovolená® a Modrý Maurícius® jsou registrované ochranné známky společnosti Modrý Maurícius s.r.o.

 1. Číslo zápisu 182525 / 259693 ze dne 07.08.2002.

  Kombinovaná ochranná známka : Svatební List

 2. Číslo zápisu 182526 / 259694 ze dne 07.08.2002.

  Slovní ochranná známka : Svatební List

 3. Číslo zápisu 475536 / 314061 ze dne 30.03.2010.

  Kombinovaná ochranná známka : Dovolena

 4. Číslo zápisu 507552 / 337707 ze dne 13.09.2013.

  Kombinovaná ochranná známka : Modrý Maurícius EXOTIKA DOSTUPNÁ KAŽDÉMU

Seznam webových stránek provozovaných cestovní kanceláří Modrý Maurícius, s.r.o.:

www.Modry-Mauricius.cz

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.